Մեծ Կոմիտաս
կարմիր լուսանցքը
Ծովէ ծով Հայաստան
Երազը