Ոչ վաղը
բայց նախ ☕
հեծապտոյտ մը 🚲
Ընկերները սուտ չեն խօսիր