նորմալը տակաւին ձանձրալի է
փոխուիլ
չես կորսուիր
կաց ☕️