դիր դիր կու գամ կոր ☕️
Հաւնողը հաւներ է
նորմալը տակաւին ձանձրալի է
դուն հաւատացի՞ր