Հալէպէն նամակ աշխարհին։ Շնորհակալ ենք սիրելի երեխաներ։

Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երեք բան պէտք է
֊Ծառէն զարդէն զատ 
Հաւատքը գալիք աղուոր օրերու
Զահրատ

Մենք ալ հաւատքը ունեցանք, որ այս տարի այլ կերպ կրնանք շնորհաւորել աշխարհասփիւռ բոլոր հայ երեխաներուն նոր տարին եւ Ս. Ծնունդը։
Սոյն աշխատանքը մեր առաջին փորձն է եւ ձեր քաջալերանքները թող խթան հանդիսանան ուրիշ այլ գործերու։

 
Այսօր կաղանդ է
Ծովէ ծով Հայաստան
Շփեցի աչքերուս
Ո՜հ նոգա