երջանիկ արարած
Վալլա մարեցիր
Ալո՞
մենք երբ պիտի ուտենք