ամա… ամմաա…
Վալլա մարեցիր
սիրտ կ՚ուզէ
Հոս եկուր ծօ