Ինծի դուք խենթացուցիք
շատ կերանք
💙
Պատին վրայ ճանճ կայ