«Խեղճ հայ չոճուխներուն նամակները նորէն սրբագրեր են օրիորդները»

Կաղանդ պապան ըսաւ այս տարի առանց վախնալու հայերէն գրեցէք եւ իրարու շատ մի՛ սրբագրէք։ (Մեզի կրնաք սրբագրել անշուշտ 🤗)

Գործիդ նայէ պապամ
Մայրենի լեզուի օրը շնորհաւոր ըլլայ ❤️
կորը կը սիրենք կոր
օք✓