ի՞նչ կ՚ընէք կոր
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
բարեւ ըրէ՛