քեզի🖤
…ուր որ չեմ
երջանիկ արարած
սոխին անուշը չըլլար