ձախորդ օրերը
փարոսներուն պատմութիւնները
Հիմա քնանամ
փոխուիլ