ըըըըըըըըըըըը…
Ապուշ մի՚լլար
Ինծի դուք խենթացուցիք
Սուրճի կը սպասենք