Բամբասանք
բայց նախ ☕
Հովին բերածը գամին կը տանի
երկու տեսակ մարդ