հրաշքներուն
ամբողջութեամբդ
Մոռնալու համար կամ յիշելու համար 💃
բարի եկար աշուն 🍂🍁