Լոյսն աղուոր է
Ծնունդս
քուն չունի՞ս
սուսիկ ժպիտներ