լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
դուրս ելիր
ըըըըըըըըըըըը…
Կը նայի՞ս