խաղողութիւն ամէնէցուն
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
չ՚ըլլար մի՚սեր
Ինծի դուք խենթացուցիք