Աղբիւր՝ Ալիքեան, Աբրահամ։ Հեզ Իրիկուն։ Սարգիս Խաչենց եւ Փրինթինֆօ՝ Երեւան, 2008։ Էջ 275։
Ամբողջականը ստորեւ։
Ծովէ ծով Հայաստան
Լա՛ց, որ մեծնաս…
մրջիւնի բոյն մը
Ո՜հ նոգա