«Բայց եւ այնպէս մօրաքոյրը պարտ անձին համարեցաւ շոյել, համոզել Սաթինիկն ողոք խօսքերով…»
-Արփիար Արփիարեան, «Կեանքի պատկերներ», 1885

#հոսեսաղբարիկ
Լաւագոյն տարրը
չկրցար մաս կազմել
Արեւ ըլլամ