Աղուոր երազիդ համար
hand drawn circle scribble set
բարեւ շաբաթավերջ
Սիրելի բնութիւն…