աղուոր բաներ ունեցիր
Բամբասանք
եկո՛ւր եկո՛ւր
Աղուոր եղիր