տարբերը կարելի՞ է
նորմալը տակաւին ձանձրալի է
փոխուիլ
բայց նախ ☕