Հիմա քնանամ
հրաշքներուն
երկու տեսակ մարդ
հեռացուր🌼