Վաղը՝ Ուրբ.
հրաշքներուն
Աղուոր երազիդ համար
եկո՛ւր եկո՛ւր