շատ կերանք
սուրճը դրէք կու գանք կոր
մի մոռնար…
չեմ կրնար