Շուտիկ մը թող գայ…
Ուրբաթ
երկու տեսակ մարդ
փարոսներուն պատմութիւնները