յիշեցնամ կարգով
Աղուոր եղիր
լուծումը ի՞նչ է
պարետի թուղթ