Մօտեցիր մօտեցիր
ամա… ամմաա…
պէտքերը եւ սիրածներս
…ճանիկս