մի մոռնար…
Watercolour splatter in rainbow colours
Միասին շատ շատ աղուոր
ես կ՚երթամ կոր