սպասումը վերջանայ
Շփեցի աչքերուս
Ոչ քեզմէ աղուոր
ոչինչ կրնար