գիտցա՞ր
Վալլա մարեցիր
լաք
սուրճը դրէք կու գանք կոր