Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան
Բանուորուհին
աւարտի մը պատմութիւնը
Ամբողջ աշխարհը