Ուրախութիւնը կը շինես
բարեւ շաբաթավերջ
մի՛ վախնաք
երկու տեսակ մարդ