Ուրախութիւնը կը շինես
պարետի թուղթ
կաց ☕️
ձախորդ օրերը