Աւելի շատ 🌅
Հովին բերածը գամին կը տանի
փոխուիլ
պարետի թուղթ