կաց ☕️
Ուրախութիւնը կը շինես
Հաւնողը հաւներ է
Ի՞նչ կը տեսնես👀