Ե՞րբ
հրաշքներուն
փարոսներուն պատմութիւնները
բարեւ շաբաթավերջ