Զապէլ Եսայեան
Բանուորուհին
Լոյսն աղուոր է
սուսիկ ժպիտներ