Շիրին ըլլալ շարթ է
Լաւագոյն տարրը
ես եմ
հին մեղեդին