սիրտդ մաքուր է
տուն քակողներուն
ամա… ամմաա…
դուն պառկիր