Ես կրնամ
Պիտի պայքարինք
էրքէկութիւն մի ծախէք
եկուր քոյրիկս💪