Այս կտաւը արհեստական բանականութեան օգնութեամբ պատրաստուած է։

չունի
պէտքերը եւ սիրածներս
լսեցի՞ր