Այս կտաւը արհեստական բանականութեան օգնութեամբ պատրաստուած է։

Էէէհ դուն ալ…😛
💙
գիտցա՞ր
Քալեցուր