Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Ո՜հ նոգա
Ծնծնալ
Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան