Իմ մարմինս, իմ որոշումս
էրքէկութիւն մի ծախէք
եկուր քոյրիկս💪
իսկական կինը