նորմալը տակաւին ձանձրալի է
Աղուոր եղիր
երկու տեսակ մարդ
Երբեք…