մի՛ վախնաք
Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ
հեռացուր🌼
Հովին բերածը գամին կը տանի