Կոհակներու կատարները
Մի լար
Շփեցի աչքերուս
լացի իրեն հետ…