Շաբաթը
Ուրախութիւնը կը շինես
նորէն փորձէ🎯
տարբերը կարելի՞ է