Չեն արժեր
դուն հաւատացի՞ր
Մոռնալու համար կամ յիշելու համար 💃
Ե՞րբ