Սպասել շրթունքներուն
Ողոք
Ծովէ ծով Հայաստան
Շփեցի աչքերուս