Սիրոյ լեզուն
Ոչ քեզմէ աղուոր
Բարի տարեդարձ Զապէլ Եսայեան
Ծովէ ծով Հայաստան