բոլոր զոյգերուն եւ մէկ հատիկներուն

երջանիկ արարած
Քալեցուր
Ատիս Հարմանտեան
խնդանք