բոլոր զոյգերուն եւ մէկ հատիկներուն

լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
Ամաաան
տեսակ տեսակ
Ինծի դուք խենթացուցիք