բոլոր զոյգերուն եւ մէկ հատիկներուն

Կաս ու չկաս
Օօօհհհ քեպապ…
տեսակ տեսակ
պէտքերը եւ սիրածներս