Լաւ որ կաք🤗
ձախորդ օրերը
նորմալը տակաւին ձանձրալի է
հրաշքներուն