Հիմա քնանամ
հրաշքներուն
Սիրելի բնութիւն…
Վաղը՝ Ուրբ.