բարեւ ըրէ՛
Կը նայի՞ս
Կաս ու չկաս
Ինծի դուք խենթացուցիք