Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ

14/02/2022

Պատրաստուած է ներշնչուելով այս յօդուածէն։

Շաբաթը
ամբողջութեամբդ
Ե՞րբ
Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս