Loading

Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ

14/02/2022

Պատրաստուած է ներշնչուելով այս յօդուածէն։

Ուրախութիւնը կը շինես
Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս
շնորհաւո՜ր
սիրտ լայն պահէ