մէջտեղները չես
սուրճը դրէք կու գանք կոր
Կը նայի՞ս
Մէկէն մոռցար