բարակին մի նայիր
Վազ մի անցնիր
Վալլա պրավօ
գիտցա՞ր