Ուրախութիւնը կը շինես
ամբողջութեամբդ
Ընկերները սուտ չեն խօսիր
աղուոր շաբաթավերջ😌