Չեն արժեր
փարոսներուն պատմութիւնները
Միասին
Ի՞նչ կը տեսնես👀