Հաւնողը հաւներ է
յիշեցնամ կարգով
աս ալ կ՚անցնը
մեծ երազդ մի մոռնար