ու անոր շրթները, արցունքէն աղի, դողդղացին
Նամակ
Արմատ արձակել
սուսիկ ժպիտներ