սանկ համով սո՞ւրճ մը միասին…
պէտքերը եւ սիրածներս
չ՚ըլլար մի՚սեր
դուրս ելիր