տուն քակողներուն
խաթրիս համար
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
մէկ ժահրնոց