Լաւ որ կաք🤗
Մեր հեքիաթը
աս ալ կ՚անցնը
եկո՛ւր եկո՛ւր