մի՛ վախնաք
ամբողջութեամբդ
Վաղը՝ Ուրբ.
հեծապտոյտ մը 🚲