հապիպի…
դու դո՛ւն ես
Ինծի դուք խենթացուցիք
պէտքերը եւ սիրածներս