բերնէ բերան
Միասին շատ շատ աղուոր
սիրտդ մաքուր է
Կարօտցանք