լուծումը ի՞նչ է
Կապ պահէ՛
բարի գիշեր🌜😗
նորմալը տակաւին ձանձրալի է